nl fr
Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be be

Wat is mijn gezondheid?

Mijngezondheid is een online portaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie)
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Heeft u vragen over het portaal? Dan kan u de FAQ-pagina raadplegen of uw vraag stellen via het contactformulier.

Met Mijngezondheid streven we ernaar om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe Mijngezondheid persoonlijke gegevens over u verzamelt, gebruikt, deelt en bewaart in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG. Voor meer informatie ga naar: privacy.